Is er nog een belastingsvermindering voor veiligheidsdeuren of gepantserde deur voor appartementen?

Nee, jammer genoeg niet.

De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor o.a. de belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen diefstal en brand over aan de gewesten. Voor de verschillende gewesten betekent dit concreet: Het Vlaams Gewest heeft beslist om vanaf 1 januari 2015 het voordeel voor de gemaakte uitgaven te schrappen. Het Waals Gewest heeft beslist om vanaf 1 januari 2015 het voordeel voor de gemaakte uitgaven te schrappen Het Brusselse gewest heeft hierin nog geen beslissing genomen.